Gharaibeh Simonović, Meysun. " Уобличавање дискурса имитативности Курана" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)