Gharaibeh Simonović, Meysun. " Уобличавање дискурса имитативности Курана." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 17-41. Web. 15 Jul. 2024