Gharaibeh Simonović, M. 2024 May 31. Уобличавање дискурса имитативности Курана. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1