Sekulić, Nada M., Zvijer, Nemanja, I Prelić, Mladena. " Интеркултурални дијалози: културе Истока – увод" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)