Đorđević Crnobrnja, Jadranka, I Krel, Aleksandar. " Дечји рођендани на зеленим површинама у Београду – пример уписивања културних садржаја у физички простор" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 3 (25 January 2024)