Đorđević Crnobrnja, Jadranka, & Aleksandar Krel. " Дечји рођендани на зеленим површинама у Београду – пример уписивања културних садржаја у физички простор." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.3 (2023): 137–158. Web. 25 May. 2024