Đorđević Crnobrnja, J., & Krel, A. 2024 Jan 25. Дечји рођендани на зеленим површинама у Београду – пример уписивања културних садржаја у физички простор. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:3