Đorđević Crnobrnja, J., & Krel, A. (2024). Дечји рођендани на зеленим површинама у Београду – пример уписивања културних садржаја у физички простор. Гласник Етнографског института САНУ, 71(3), 137–158. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1098