ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka; KREL, Aleksandar. Дечји рођендани на зеленим површинама у Београду – пример уписивања културних садржаја у физички простор. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 137–158, jan. 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1098>.
Датум приступа: 25 may 2024