Bjeljac (Srbija), Željko, I Radovanović, Milan. " Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије Војводине (Србија) у 20. веку" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)