Bjeljac (Srbija), Željko, & Milan Radovanović. " Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије Војводине (Србија) у 20. веку." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 64.3 (2016): 493-507. Web. 15 Jun. 2024