Bjeljac (Srbija), ., & Radovanović, M. 2016 Dec 1. Мултидисциплинарно проучавање значајнијих миграција на примеру територије Војводине (Србија) у 20. веку. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3