Bogdanović, Bojana. " Симболичке функције саставница урбаног пејзажа Београда – дечја перспектива" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)