Bogdanović, Bojana. " Симболичке функције саставница урбаног пејзажа Београда – дечја перспектива." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 177–198. Web. 21 Feb. 2024