Bogdanović, B. 2023 Sep 30. Симболичке функције саставница урбаног пејзажа Београда – дечја перспектива. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2