Bogdanović, B. (2023). Симболичке функције саставница урбаног пејзажа Београда – дечја перспектива. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 177–198. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1087