Kyriazakos, Emmanuel C., I Katsadoros, George. " „На улицама разноликости”: Урбани простор као место рођења слободног изражавања и уметничког стваралаштва: случај Николаса Асимоса у крају Егзархија у Атини" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)