Kyriazakos, Emmanuel C., & George Katsadoros. " „На улицама разноликости”: Урбани простор као место рођења слободног изражавања и уметничког стваралаштва: случај Николаса Асимоса у крају Егзархија у Атини." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 157–175. Web. 29 Feb. 2024