Kyriazakos, E., & Katsadoros, G. 2023 Sep 30. „На улицама разноликости”: Урбани простор као место рођења слободног изражавања и уметничког стваралаштва: случај Николаса Асимоса у крају Егзархија у Атини. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2