Kassaveti, U. 2023 Sep 30. Визуелни фолклор у грчком популарном филму 1960-их: Атина на прагу традиције и модерности. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2