Pavlásek, Michal. " Ни Немци ни Чеси. Исељеници из чешких земаља у румунском Банату у замци етницизма" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)