Pavlásek, Michal. " Ни Немци ни Чеси. Исељеници из чешких земаља у румунском Банату у замци етницизма." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 225–250. Web. 21 Feb. 2024