Pavlásek, M. 2023 Sep 30. Ни Немци ни Чеси. Исељеници из чешких земаља у румунском Банату у замци етницизма. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2