Kouzas, Georgios. " Rea Kakampoura & Aphrodite-Lidia Nounanaki, Ta Mimidia (memes) tis Pandemias COVID-19. Psiphiaki Laographia kai Humor sta Ellinika Mesa Kinonikis Diktiosis [Memes of the COVID-19 Pandemic: Digital Folklore and Humor in Greek Social Media]" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)