Kouzas, G. 2023 Sep 30. Rea Kakampoura & Aphrodite-Lidia Nounanaki, Ta Mimidia (memes) tis Pandemias COVID-19. Psiphiaki Laographia kai Humor sta Ellinika Mesa Kinonikis Diktiosis [Memes of the COVID-19 Pandemic: Digital Folklore and Humor in Greek Social Media]. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2