Kouzas, G. (2023). Rea Kakampoura & Aphrodite-Lidia Nounanaki, Ta Mimidia (memes) tis Pandemias COVID-19. Psiphiaki Laographia kai Humor sta Ellinika Mesa Kinonikis Diktiosis [Memes of the COVID-19 Pandemic: Digital Folklore and Humor in Greek Social Media]. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 305–307. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1075