KOUZAS, Georgios. Rea Kakampoura & Aphrodite-Lidia Nounanaki, Ta Mimidia (memes) tis Pandemias COVID-19. Psiphiaki Laographia kai Humor sta Ellinika Mesa Kinonikis Diktiosis [Memes of the COVID-19 Pandemic: Digital Folklore and Humor in Greek Social Media]. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 305–307, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1075>.
Датум приступа: 21 feb. 2024