Knežević, Ana. " Кад интернет мим постаје наслеђе: проблем методологије баштињења и формирања културног памћења у сајбер простору" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)