Knežević, Ana. " Кад интернет мим постаје наслеђе: проблем методологије баштињења и формирања културног памћења у сајбер простору." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 275–298. Web. 21 Feb. 2024