Knežević, A. 2023 Sep 30. Кад интернет мим постаје наслеђе: проблем методологије баштињења и формирања културног памћења у сајбер простору. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2