Zlatović, Anja. " Дигитална бесмртност – од научне фантастике до потенцијалне интернет реалности" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)