Zlatović, Anja. " Дигитална бесмртност – од научне фантастике до потенцијалне интернет реалности." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 251–273. Web. 14 Jun. 2024