Zlatović, A. 2023 Sep 30. Дигитална бесмртност – од научне фантастике до потенцијалне интернет реалности. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2