Spasovski (Serbia), Milena, I Šantić (Serbia), Danica. " Миграције становништва као детерминанта развитка и размештаја становништва Србије у последњих пола века" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)