Spasovski (Serbia), Milena, & Danica Šantić (Serbia). " Миграције становништва као детерминанта развитка и размештаја становништва Србије у последњих пола века." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 64.3 (2016): 453-467. Web. 15 Jun. 2024