Spasovski (Serbia), M., & Šantić (Serbia), D. 2016 Dec 1. Миграције становништва као детерминанта развитка и размештаја становништва Србије у последњих пола века. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3