Putnik, Noel. " Антрополошке импликације Плутархових есхатолошких митова" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 1 (30 May 2023)