Putnik, N. 2023 May 30. Антрополошке импликације Плутархових есхатолошких митова. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:1