Putnik, N. (2023). Антрополошке импликације Плутархових есхатолошких митова. Гласник Етнографског института САНУ, 71(1), 77-98. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1059