Đorđević Crnobrnja, Jadranka. " Драгана Радојичић и Ивана Башић, Мапе и сећања" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)