Đorđević Crnobrnja, Jadranka. " Драгана Радојичић и Ивана Башић, Мапе и сећања." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 269–271. Web. 26 May. 2024