Đorđević Crnobrnja, J. 2023 Jan 26. Драгана Радојичић и Ивана Башић, Мапе и сећања. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:3