Đorđević Crnobrnja, J. (2023). Драгана Радојичић и Ивана Башић, Мапе и сећања. Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 269–271. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1051