Trifunović, Vesna. " „Вакцинална колебљивост“ у западној и источној Европи: значај контекстуалних утицаја" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)