Trifunović, Vesna. " „Вакцинална колебљивост“ у западној и источној Европи: значај контекстуалних утицаја." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 153–173. Web. 29 Feb. 2024