Trifunović, V. 2023 Jan 26. „Вакцинална колебљивост“ у западној и источној Европи: значај контекстуалних утицаја. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:3