Heim, Daniela, I Piccone, María Verónica. " Жене у правним професијама: од искорењивања директне дискриминације до распрострањености „епистфемицида“ и стакленог плафона" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)