Heim, Daniela, & María Verónica Piccone. " Жене у правним професијама: од искорењивања директне дискриминације до распрострањености „епистфемицида“ и стакленог плафона." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 131–149. Web. 25 May. 2024