Heim, D., & Piccone, M. 2023 Jan 26. Жене у правним професијама: од искорењивања директне дискриминације до распрострањености „епистфемицида“ и стакленог плафона. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:3