Heim, D., & Piccone, M. (2023). Жене у правним професијама: од искорењивања директне дискриминације до распрострањености „епистфемицида“ и стакленог плафона. Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 131–149. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1043